Här finns alla föreningar som är med på Overshootfestivalen 2023


Alnarp's Agroecology Farm 


Alnarp's Farm - a student-run project - presents Agroecology as our contribution to address the climate crisis as well as social struggles!

Agroecology does not only focus on agriculture alone, but takes the interdependencies of ecology, economy and society into consideration. With our wide and growing range of projects, we put our thinking into practice. Our farm is a playground to experiment and co-create for a world within the planetary boundaries.


Alnarp's Farm hemsida

Demokratisk Omställning


Demokratisk Omställning är en organisation för människor som vill se en radikal omställning av samhället genom demokratisering underifrån. Vi vill utveckla ny folklig politik där deltagande demokrati, decentralisering, solidarisk välfärd och ekologisk omställning utgör hörnstenarna. Dagens sociala och ekologiska utmaningar är som vi ser det i grund och botten kommunala. Det är främst genom lokal och regional politik som vi kan bygga ett samhälle och en ekonomi som både är inkluderande och inriktad på resurshushållning och global solidaritet.


Demokratisk Omställning hemsida

Djurens Rätt


Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige.


Djurens Rätt hemsida

Extinction Rebellion Malmö


Extinction Rebellion (XR) är en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring. XR strävar efter en värld där vi tar hand om varandra och vår miljö på ett sätt som skapar hopp och ger oss möjlighet att bestämma hur våra liv och vår framtid ska se ut. En inkluderande värld, där beslut tas på ett rättvist och gemensamt sätt. En värld där det finns plats för skapande och där allas våra förmågor uppskattas och utvecklas. XR Malmö är en del av XR Sverige och Globalt som fungerar som en decentraliserad organisation som är uppbyggd av självständiga arbetsgrupper.


Extinction Rebellion Malmö Facebooksida

FN Förbundet Malmö FN-Förening


Malmö FN-förening är en av Svenska FN-rörelsens 81 ideella föreningar vars mål är att sprida Förenta Nationernas budskap till allmänheten i Malmö och på så vis bidra till en bättre värld. Vi uppmärksammar framförallt FN:s tre pelare: fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Detta gör vi genom att arrangera olika aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, studieresor och temadagar mm. Den senaste tidens utveckling har visat att det ideella engagemanget behövs mer än någonsin. Ett sätt att göra skillnad är att bli medlem i Svenska FN-förbundet.Malmö FN-Förening hemsida

Fridays For Future Malmö & Lund


Fridays For Future Lund har varit på plats alla fredagar på Stortorget utanför Rådhuset i Lund sedan den 11 oktober 2018. Vi önskar att vi inte hade behövts här, men det verkar mer nödvändigt än någonsin att påminna vår valda politiker om att man har åtagit sig att försöka hålla klimatuppvärmningen till högst 1,5 grader enligt Parisavtalet, att vi måste verka för rättvisa mellan länder och generationer i omställningen och att vi ska lyssna på den bästa samlade vetenskapen.Vi deltar i alla Globala manifestationer som Fridays For Future-rörelsen utlyser med torgmöte och demonstrationsmarsch. Vi samverkar med andra grupper och organisationer. Vi har ordnat miljömässa på torget, där olika grupper har fått presentera sin verksamhet. Under valrörelsen 2022 hade vi ett Klimatbord utanför partiernas valstugor. Vi har i samarrangemang med Medborgarskolan ordnat bokcirkel och en lunchsamtalsserie, Fråga en Lundaforskare, om klimatet under vårterminen 2023. Vi har planeringsmöte en gång i månaden, där man kan delta på plats eller via länk. FFF Lund är flitiga deltagare på det av XR startade Klimatcaféet i Lund, där alla intresserade av frågorna klimat, miljö och social rättvisa kan träffas.


Fridays For Future Lund facebooksida

Fridays For Future Malmö facebookgrupp

Individuell Människohjälp


IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld i fjorton länder världen över, inklusive Sverige. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.


Individuell Människohjälp hemsida

Jordens Vänner


Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth [1 [1]] - världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet. Vi är drygt två miljoner medlemmar och över 5000 aktivistgrupper i 75 länder som jobbar för klimaträttvisa. Vår vision är en rättvis, hållbar värld med samhällen som lever i harmoni med naturen.


Jordens Vänner är religiöst och politiskt obundna. Det som förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Inom tio år planerar världens regeringar att bränna 120 procent mer fossila bränslen än vad som är möjligt för att nå 1,5-gradersmålet. För

att skapa en hållbar framtid måste det bli politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt att riva upp dessa planer. Det går helt enkelt inte att lösa de många sociala och ekologiska kriser världen upplever när ledare sätter kortsiktig ekonomisk tillväxt först.


Jordens Vänner ifrågasätter makteliten som tjänar på klimatkrisen och arbetar sida vid sida med dem som påverkas mest av klimatförändringar, fattigdom och utanförskap.


Jordens Vänner hemsida

Klimat Aktion


Klimaktion bildades 2008. Vi är politiskt och religiöst obundna och baserar våra ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. Vi vill bygga en folkrörelse som utgår från lokala organisationer/nätverk.

Vad gör vi?

  • Informerar om klimatförändringarna genom opinionsbildning, vår hemsida, nyhetsbrev, artiklar i media, upprop m.m.
  • Folkbildar genom studiecirklar och möten.
  • Mobiliserar till manifestationer och aktioner och bedriver politiskt påverkansarbete.
  • Samarbetar med andra organisationer även internationellt.

Det är bråttom!Vår planet blir allt varmare och vi ser följderna av ett klimat ur led; skogsbränder, torka,
skyfall, smältande glaciärer och massiv artdöd. Många känner stark oro för framtiden


Klimat Aktion hemsida

Klimatalliansen


Klimatalliansen har funnits som organisation sedan hösten 2021.

Bakgrunden var (och är fortfarande) en växande frustration över den politiska handfallenheten inför den alltmer accelererande klimatkrisen. Vi som var med från början kom från olika politiska och organisatoriska bakgrunder, alltifrån politiska partier, etablerade miljö- och klimatorganisationer, till nyare aktionsgrupper.

Vår ambition var att vara en blåslampa i baken på både politiker och samhälleliga beslutsfattare. Våra 15 krav enade oss. Alltifrån en krisorganisation i regering och riksdag, en ekonomi som inte vilar på ständig ökning av BNP, till demokrati- och utbildningsinsatser. Vi fick en flygande fart med runt 1000 medlemmar inom någon månad.

Vi är en rörelse och vårt arbete bygger i hög grad på självorganisering. Vi har inget kansli, inga anställda, inga fyllda bankkonton. Det som förenar oss är viljan att få politiken att agera. NU.


Klimatalliansen hemsida

Naturskyddsföreningen Malmö


Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella miljöorganisation. Vårt mål är att sprida kunskap, påverka opinion, att engagera våra medlemmar och påverka beslutsfattare på olika nivåer i samhället för en mer hållbar utveckling. Idag har föreningen över 200 000 medlemmar och drygt 4000 av dem finns i Malmö med omnejd! 

Förutom att stötta och samarbeta med den globala miljörörelsen i frågor kring klimat, skog, vatten/hav och annan resurshushållning vill föreningen bidra till förändring i lokala utvecklingsprocesser och här har också hållbar konsumtion blivit en viktig miljöutmaning. Vi är jätteglada att medverka i Overshoot festival då det är helt i linje med föreningens värdegrund! Vi hoppas i och med detta kunna dela och utbyta kunskap med andra deltagare, samt fortsätta att arbeta för förändring inom allt som rör normer, solidaritet och jämställdhet i relation till dagens konsumtionskultur.


NSF Malmö hemsida

Repair Café Malmö


Do you have something to repair, want to learn more about it, or already know how to use tools and want to help others?

This is the place to go!

We are a loose community of people that wants to help reducing the amount of electronic waste, loves to fix things and help others in doing that. There are a lot of things that we can learn from each other and we hope to have more helping hands, no matter what your skills are!

.


Repair Café Malmö hemsida

rfsu


RFSU Malmö är en självklar organisation för dig som vill engagera dig kring sexualpolitiska frågor och tillsammans driver vi engagemang som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle. RFSU Malmö arbetar för att öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och därmed bidra till en hållbar och mer jämlik värld.


rfsu Malmö hemsida

RKUF Malmö


Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla unga kan känna sig trygga och må bra. Vi är en självständig organisation, men som är den del av Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 192 länder över hela världen. Vi jobbar i Malmö och Sverige för att hindra och lindra mänskligt lidande hos barn och unga. Vi gör detta genom en rad olika verksamheter för barn och unga, men också genom vårt påverkansarbete gentemot makthavare. Vi baserar våra åsikter på rörelsens grundprinciper och Barnkonventionen. I Malmö arrangerar vi skolfrukostar, erbjuder läxhjälp och fritidsverksamhet. Vi har också en podd och ett stort fokus på klimat- och miljörättvisa som syns i olika former.


RKUF Malmö hemsida

Rebellmammorna


Rebellmammorna inom XR organiserar mammor, andra föräldrar och allierade. Tillsammans visar vi att det finns en vuxenvärld som inte kommer ge upp kampen för ett hållbart samhälle, idag och för kommande generationer. Vi vill kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan. Rebellmammorna genomför fredliga manifestationer där vi tar plats i det offentliga rummet, ofta genom att sitta ner tillsammans och bilda en cirkel och sjunga och hålla tal. På så sätt förmedlar vi öppet vår oro över klimatläget och vår beslutsamhet att låta bli att blunda och vara passiva. Vi vill vara en spegel åt andra som bär på samma tankar. Vi tror att många känner som vi och att våra manifestationer kan få fler att få insikt om klimatkrisen och brådskan att agera.


Rebellmammorna hemsida

Svalorna Indien Bangladesh


Svalorna Indien Bangladesh grundades 1959 och har sedan starten arbetat tillsammans med de som är drabbade av fattigdom och orättvisor.

Vår vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen.

Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att människor själva är med och driver förändringen i sina liv. Därför arbetar vi tillsammans med lokala organisationer som arbetar med de som är fattiga eller drabbade av orättvisor.Svalorna hemsida

Terra Pi


Terra-Pi är ett arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna. I Terra-Pi genomför vi workshops, föreläsningar och utbildningar där vi vänder oss direkt till ungdomar i åldern 12 – 25 år. Vi genomför också utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos de grupper som möter unga med klimatångest, så som pedagoger, föräldrar och civilsamhället. Alla våra känslor behövs – även de jobbiga. Men vi behöver lära oss att hantera dem och att lyssna på vad de signalerar. I Terra-Pi skapar vi rum för att låta känslorna ta plats och utforskar hur vi kan använda och omvandla dem till en kraft som skapar förändring, både för oss själva och klimatkrisen!


Terra Pi hemsida

Återställ Våtmarker


Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den.


Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden rörelse. Vi tror på allas lika värde och välkomnar därför alla typer av människor till vår rörelse.Vi tror på ett riktigt folkstyre (en utvecklad demokrati byggd på lottning/medborgarråd) där alla ges lika chans att styra och att styras, där karriärspolitiker undvikes och korruption minimeras.Vi tror på samtalet mellan människor för att uppnå visionen om ett mer demokratiskt samhälle, därför är det för oss viktigt att också våga samtala med grupper och personer som står långt ifrån våra egna åsikter och värderingar. Genom kärlek bjuder vi in fler att vara en del av vår gemenskap.


Återställ Våtmarker hemsida

Tillsammans i Förening


Allt började 2010 som ett projekt för att öka tjejers delaktighet i Rosengård i Malmö. En studie visade att en familj som hade det ekonomiskt svårt valde att dra ut sina döttrar ur en aktivitet innan man gjorde det med sina söner. För att dessa tjejer ska ha möjlighet att vara föreningsaktiva och få en meningsfull fritid drev TiF igång tjejkvällar i Rosengård på Kvinnocentrum. Alla aktiviteter var helt gratis och hade i syftet att guida unga tjejer till olika aktiviteter som skedde runt om i staden, för att stärka deras engagemang i föreningslivet. Vi blev därav kallade för engagemangsguider.

En tidig insikt var att unga anställda snabbt kunde bygga relationer till besökarna och kunde med sin bakgrund och kunskap välja relevanta aktiviteter som lockade tjejerna i området. Att låta unga leda unga blev en fundamental grundpelare i TiFs organisation. Unga anställs, utbildas och stärkt som ledare för att själva kunna organisera och leda aktiviteter och projekt.

Idag håller vi aktiviteter för barn och unga på 10 platser i Skåne samtidigt som vi opinionsbildar med ungas perspektiv i fokus genom våra diverse projekt.


Tif Malmö hemsida

Ta Tillbaka Framtiden


Ta tillbaka framtiden är en hoppfull radikal gemenskap, av och för unga mellan 12-30 år. Vi gör fredligt motstånd mot ett dödligt system, mot samhället som bränner upp våra chanser till ett värdigt liv. Samtidigt skapar vi den gemenskap och omtänksamma samvaro som vi saknat för att kunna leva vårt bästa liv som unga i en tid av klimatkris. Vi vill leva i ett samhälle som agerar kraftfullt för att hantera klimatkrisen och motarbeta orättvisor.


Caroline Andrén är en aktivist och humanekolog som brinner för samarbeten mellan rörelser, med övertygelsen att vi med gemensamma metoder, kunskaper och erfarenheter har vår bästa chans att möta de sammanflätade sociala och ekologiska kriserna. I sitt tal lyfter Caroline fossilindustrins skuld i klimat- och miljörättvisekriserna och ungas kollektiva motstånd mot det.


Ta Tillbaka Framtiden hemsida